Warning: Use of undefined constant ICL_LANGUAGE_CODE - assumed 'ICL_LANGUAGE_CODE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/a1000411/public_html/wp-content/themes/academy/framework/functions.php on line 652

Лизинг на Персонал

Какво е Лизинг на Персонал?

Лизинг на служители е договорно споразумение, в което лизинговата компания, наричана още професионална организация, е официалния работодател. Отговорностите по заетостта обикновено се поделят между лизинговата компания и собственика на фирмата (Вие, нашият клиент). Вие запазвате основния управленски контрол над работата, извършена от служителите. Лизинговото дружество (ние), междувременно, поема отговорност за отчитането на заплатите, документацията, администрирането на досиетата. Лизинга на персонал Ви осигурява необходимите служители, като Ви спестява цялата административна тежест.

Защо си струва?

 • Спестявате над 10 000£ годишно за ТРЗ и личен състав.
 • Спестявате над 15 000£ годишно за специалист ЧР.
 • Спестяване хиляди паунди годишно за оборудване на работни места, хардуер и специализиран софтуер.
 • Спестявате от 10 000 – 15 000£ от адвокатски хонорари и консултации.
 • Наемате служители при различни условия – пълно или ненормирано работно време, за определен период, заместване при майчинство и др.
 • Осигурявате си качествен подбор и минимизирате риска от неподходящи назначения.
 • Не се накърнява фирменият имидж при съкращаване на персонала.
 • Заплащате само на реално отработените часове
 • Гъвкав брой на служителите според нуждите Ви.

Кой може да се възползва от услугата?

 • Чуждестранни компании, които още не са регистрирани в страната, но искат веднага да започнат дейността си.
 • Компании, които временно променят организационната си структура.
 • Временни проекти, изискващи допълнителен човешки ресурс – промоции и маркетингови кампании, сезонно наемане на работна ръка, временни назначения.
 • Отсъствие на служител по болест за по-дълъг период от време.
 • Отпуск по бременност и раждане, както и по майчинство.
 • Малки организации, за които не е рентабилно да извършват сами администрирането на персонала си.
 • Компании със стремеж към намаляване на административната тежест върху специалистите си по човешки ресурси.
 • Компании, които искат да избегнат големи разходи, свързани с търсенето на персонал.

Какво получавате?

 • Стандартна процедура за набиране и подбор.
 • Наемане на одобрения от нашата организация кандидат.
 • Цялостната процедура, свързана с трудово-правните взаимоотношения – изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, правила за труд и работна заплата, водене на трудова книжка, прекратяване на трудово-правните взаимоотношения при приключване на договор с клиент, изготвяне на документи за трудов стаж.
 • Работна заплата – изчисляване, изготвяне, плащания, справки към различни институции.

Ние предлагаме бърз и ефективен наем на персонал. Свържете се с нас чрез контактната ни форма, ако имате въпроси или искате да се възползвате от нашите умения.

Свържете се с нас